Tin tức, bài viết mới nhất về :

trần thanh phong

Làm giàu từ "hàng lạnh"

Làm giàu từ "hàng lạnh"

11/6/2014 7:05:00 PM

Đặt tên công ty là Thiên Bút, một danh thắng ở tỉnh Quảng Ngãi, Trần Thanh Phong trước sau vẫn khẳng định mình là một người con của quê hương Quảng Ngãi.

Tags: làm giàu, thiên bút, trần thanh phong, thực phẩm đông lạnh, nhập khẩu