TP.HCM bỏ quy định tuyển công chức phải có hộ khẩu thành phố

07/09/2017 17:36 PM | Xã hội

Bãi bỏ nội dung về điều kiện tuyển dụng “có hộ khẩu thường trú tại TPHCM” tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.

UBND TP.HCM đã quyết định bãi bỏ điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 và nội dung “bản sao hộ khẩu thường trú ” tại điểm c khoản 1 Điều 7 của Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/ỌĐ-UBND ngày 4/2/2016 của UBND TPHCM).

Bãi bỏ nội dung về điều kiện tuyển dụng “có hộ khẩu thường trú tại TPHCM” tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch (ban hành kèm theo Quyết định sô 30/2012/QĐ-ƯBND ngày 25/7/2012 của UBND TPHCM).

Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao giấv khai sình và hộ khẩu thường trú tại TPHCM” và quy định “Trường hợp thí sình đăng ký dự tuyển công chức vào các vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, nếu không có hộ khẩu thường trú tại TPHCM phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học trong nước; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; có bằng tiến sĩ, tuổi đời dưới 35 tuồi; có bằng thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, tuổi đời dưới 30" tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 14/2016/QĐ-ƯBND ngày 6/5/2016 của UBND TPHCM sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch (ban hành kèm theo Quyết định sổ 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012).

UBND TP.HCM cũng quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 của UBND TPHCM ban hành quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/11/2017.

Theo Huyền Trâm

Cùng chuyên mục
XEM