Top địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN quý I cao nhất

08/04/2022 17:37 PM | Kinh tế vĩ mô

Trong quý I/2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tại Hà Nội cao nhất cả nước, với 8.475 tỷ đồng, cao gấp đôi địa phương đứng thứ hai là TP. HCM với 3.991 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2022 theo giá hiện hành tăng 8,9% so với cùng kỳ 2021, mức tăng này cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển kinh tế – xã hội. Đây cũng là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Top địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN quý I cao nhất - Ảnh 1.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội phân theo loại hình kinh tế theo giá hiện hành quý I các năm 2018-2022 (nghìn tỷ đồng)

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2022 theo giá hiện hành ước đạt 562,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9 % so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước ước đạt 136,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn, tăng 9,3%; Vốn khu vực ngoài nhà nước ước đạt 323,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 57,5% tổng vốn, tăng 9,1%; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 102,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng vốn, tăng 7,9%.

Tiếp nối đà phục hồi kinh tế từ quý IV năm 2021 do kiểm soát tốt dịch Covid-19 cũng như thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn và linh hoạt trong điều điện bình thường mới, trong quý I/2022, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực, địa phương trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Đồng thời Chính phủ đang triển khai các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế-xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng huy động và thực hiện vốn đầu tư. Theo đó, vốn đầu tư thực hiện quý I/2022 của khu vực ngoài Nhà nước so với cùng kỳ đạt 9,1%; vốn đầu tư thực hiện của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ 2021, tăng 7,9%.

Top địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN quý I cao nhất - Ảnh 2.

Tốc độ phát triển vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành quý I các năm 2018-2022 (%)

Vốn đầu tư khu vực kinh tế Nhà nước

Trong tổng vốn đầu tư của khu vực Nhà nước quý I/2022, vốn trái phiếu Chính Phủ ước đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước; vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước ước đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7%; vốn vay từ các nguồn khác (của khu vực Nhà nước) ước đạt 20 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%; vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước (vốn tự có) ước đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; vốn huy động khác ước đạt 16,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3%.

Top địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN quý I cao nhất - Ảnh 3.

Vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn (nghìn tỷ đồng)

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý I/2022 ước đạt 76,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 14,4% kế hoạch năm, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ các tháng đầu năm 2022.

Top địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN quý I cao nhất - Ảnh 4.

Tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước quý I các năm 2018-2022 so với kế hoạch năm (%)

– Vốn Trung ương quản lý ước đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,0% kế hoạch năm, tăng 17,8% cùng kỳ.

Top địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN quý I cao nhất - Ảnh 5.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý I năm 2022 phân theo Bộ, ngành (nghìn tỷ đồng)

– Vốn địa phương quản lý ước đạt 64,1 nghìn tỷ đồng, bằng 14,9% kế hoạch năm, tăng 9,3% so cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% kế hoạch năm, tăng 6,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 18,2 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% kế hoạch, tăng 17,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% kế hoạch, tăng 3,4%.

Top địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN quý I cao nhất - Ảnh 6.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý I năm 2022 của một số địa phương (tỷ đồng)

Trong quý I/2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tại Hà Nội cao nhất cả nước, với 8.475 tỷ đồng, cao gấp đôi địa phương đứng thứ hai là TP. HCM với 3.991 tỷ đồng. Tiếp theo đó là Quảng Ninh với 3.250 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 2.007 tỷ đồng và Thanh Hóa 1.995 tỷ đồng.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước

Ước thanh toán của vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đến ngày 31/3/2022 đạt 61,5 nghìn tỷ đồng, đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 13,17% kế hoạch). Trong đó, vốn trong nước đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,66% kế hoạch; vốn nước ngoài 343,3 tỷ đồng, bằng 0,99% kế hoạch.

Một số Bộ, địa phương giải ngân tốt và cũng là các Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân các tháng năm 2021 đạt mức cao như Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lào Cai, Trà Vinh, Lâm Đồng, Bến Tre, Nam Định. Có 29 Bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo Nhã Mi

Cùng chuyên mục
XEM