Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiêu chuẩn tuyển dụng

Ngân hàng đang hạ dần tiêu chuẩn tuyển dụng

Ngân hàng đang hạ dần tiêu chuẩn tuyển dụng

3/16/2016 8:36:00 PM

Ngoài việc hàng loạt ngân hàng đang ồ ạt tuyển dụng, cạnh tranh thu hút nhân sự, một vấn đề khác về yêu cầu tuyển dụng tại các ngân hàng cũng đang có sự dịch chuyển.

Tags: tuyển dụng nhân sự, chuyên viên khách hàng, khách hàng cá nhân, quan hệ khách hàng, tiêu chuẩn, nhân sự, tuyển dụng, ngân hàng, tiêu chuẩn tuyển dụng, ngân hàng hạ tiêu chuẩn tuyển dụng, nghề nghiệp