Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thuyết cọng rơm

Thay đổi cuộc đời với 'thuyết cọng rơm': Làm việc cùng ai là điều quan trọng nhất để thành công

Thay đổi cuộc đời với 'thuyết cọng rơm': Làm việc cùng ai là điều quan trọng nhất để thành công

01/09/2022 08:59:00 AM

Kẻ thành công là người gặp được 3 người này trong đời: Một người thầy giỏi, một người bạn tốt và một tình yêu đích thực.

Tags: bài học cuộc sống , thuyết cọng rơm , thành công