Tin tức, bài viết mới nhất về :

thương hiệu cho start-up

Mô hình định vị thương hiệu cho start-up

Mô hình định vị thương hiệu cho start-up

11/28/2014 3:22:00 PM

Một chiến lược thương hiệu tốt sẽ đảm bảo cho mọi người trong team có sự kết nối và thống nhất mục tiêu, giúp bạn xác định được định vị, điểm khác biệt của thương hiệu và chiếm được lòng...

Tags: quảng cáo, thương hiệu, thương hiệu cho start-up, start-up, Câu chuyện kinh doanh, kinh doanh, brand, brand strategy