Thực hư chuyện Tập Đoàn Hoa Sen đóng cửa chi nhánh: Không có gì to tát, chỉ là thay đổi mô hình hệ thống phân phối

17/04/2019 17:30 PM | Kinh doanh

Ngày 12/4/2019, Tập đoàn Hoa Sen đã ra nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động 70 chi nhánh trực thuộc. Thực tế hoạt động này đã diễn ra từ giữa năm 2018 khi Hoa Sen thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.

Theo phương án này, Hoa Sen sẽ chọn 1 Chi nhánh để thành lập Chi nhánh Tỉnh. Các Chi nhánh còn lại trong Tỉnh/Thành đó sẽ được chuyển đổi thành Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh (với hình thức pháp lý là "Địa điểm kinh doanh"). Chủ trương tái cấu trúc này đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2018 của Tập đoàn.

Tính đến 01/02/2019, toàn bộ Chi nhánh Tỉnh và các địa điểm kinh doanh thuộc các Chi nhánh Tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định dựa trên khung pháp lý của mô hình mới đã được thành lập theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

Do đó, công đoạn cuối của việc tái cấu trúc này là thực hiện thủ tục để chấm dứt hình thức pháp lý của mô hình cũ để chuyển sang vận hành 100% theo mô hình mới.

Để hoàn tất việc chuyển đổi này, theo quy định pháp luật doanh nghiệp và kế toán hiện hành, Tập đoàn phải thực hiện thủ tục quyết toán các số liệu kế toán và thủ tục "chấm dứt hoạt động" đối với các Chi nhánh thuộc mô hình cũ.

Như vậy, theo kế hoạch, để hoàn tất việc chuyển đổi mô hình quản trị nêu trên thì Tập đoàn sẽ thực hiện chấm dứt hình thức pháp lý đối với khoảng 500 Chi nhánh thuộc mô hình cũ trên toàn quốc để chuyển sang vận hành theo mô hình mới với hơn 58 Chi nhánh Tỉnh và hơn 500 Cửa hàng trực thuộc. Kể từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019, Hoa Sen đã thành lập mới 58 Chi nhánh Tỉnh và 511 cửa hàng đang hoạt động trên toàn quốc trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh này.

Thời gian từ nay đến 31/12/2019, Hoa Sen tiếp tục hoàn tất việc chuyển đổi 184 chi nhánh cũ thành các cửa hàng trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh, việc chuyển đổi này sẽ được chia làm nhiều đợt thông qua thủ tục giải thể pháp lý.

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM