Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 7.650 tỉ đồng mua 61 triệu liều vắc-xin Covid-19

30/06/2021 21:30 PM | Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ sung kinh phí hơn 7.650 tỉ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc-xin Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ ngày 30-6 đã ban hành Quyết định 1022 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Quyết định nêu rõ bổ sung 7.650,776 tỉ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc-xin Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc-xin Việt Nam (30 triệu liều) và do Pfizer sản xuất (31 triệu liều) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

 Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 7.650 tỉ đồng mua 61 triệu liều vắc-xin Covid-19  - Ảnh 1.

Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 7.650 tỉ đồng cho Bộ Y tế mua và sử dụng 61 triệu liều vắc-xin Covid-19 - Ảnh: Hoàng Triều

Trong đó, 5.100,517 tỉ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế từ nguồn kinh phí 12.100 tỉ đồng tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 1271 ngày 18-5-2021 và 2.550,259 tỉ đồng chi từ nguồn Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam thành lập theo Quyết định số 779 ngày 26-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng 37 tỉ đồng trong tổng số 1.237 tỉ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế theo Quyết định số 507 ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vắc-xin Covid-19, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vắc-xin Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vắc-xin viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vắc-xin Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

 Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 7.650 tỉ đồng mua 61 triệu liều vắc-xin Covid-19  - Ảnh 2.

Thế Dũng

Cùng chuyên mục
XEM