Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc đốt rơm rạ không đúng quy định

30/06/2021 20:15 PM | Xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2015/UBND-ĐT về tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung Công văn này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định. Bên cạnh đó xử lý nghiêm các phương tiện chở đất đá, vật liệu xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không che chắn, gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo nội dung Công văn, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng. Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. UBND thành phố cũng đã có các văn bản chỉ đạo các sở, ngành thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí được UBND thành phố giao tại các văn bản. Vì vậy, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các văn bản nêu trên, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Về việc xây dựng mạng lưới quan trắc, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; tiếp tục rà soát, báo cáo đề xuất đối với các dự án nằm trong quy hoạch, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, triển khai các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Hoàng Lâm

Cùng chuyên mục
XEM