Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu nsnn 8 tháng 2015

8 tháng, NSNN thu 168 nghìn tỷ đồng từ những nguồn nào?

8 tháng, NSNN thu 168 nghìn tỷ đồng từ những nguồn nào?

9/1/2015 5:00:00 PM

Ước thu NSNN 8 tháng đầu năm 2015 đạt gần 168 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu thuế tiêu thụ đặc biệt đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, thuế VAT đạt 105 nghìn tỷ đồng…

Tags: NSNN, ngân sách nhà nước, ngân sách, Bộ Tài chính, thu nsnn 8 tháng 2015, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất khẩu, thị trường