Thu nhập quý 1 của nhân viên Vietcombank đã tăng gần 5 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ

05/05/2016 08:47 AM | Nghề nghiệp

Chi phí lương và phụ cấp dành cho nhân viên ngân hàng Vietcombank trong quý I/2016 tăng đột biến thêm 31% lên 1.040 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank - mã: VCB ) cho biết, tổng tài sản của ngân hàng đạt 662.324 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,78% so với thời điểm đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 411.634 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3%. Tiền gửi của khách hàng đạt 513.996 tỷ đồng, tăng 2,7%.

Trong quý I/2016, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 4.532 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt như lãi thuần từ hoạt động động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt lần lượt 539 tỷ và 564 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí hoạt động trong kỳ của Vietcombank cũng tăng 42% cùng kỳ lên 2.367 tỷ đồng. Trong khi đó, chí phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ bất ngờ giảm gần 14%, còn 1.305 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2016, Vietcombank ghi nhận 2.299 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau thuế, lợi nhuận của ngân hàng còn 1.840 tỷ đồng tăng hơn 62% cùng kỳ năm 2015.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cuối kỳ ở mức 1,84%, trong số gần 7.600 tỷ đồng nợ xấu này chủ yếu là nhóm nợ có khả năng mất vốn với 5.885 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Chi phí lương và phụ cấp của nhân viên ngân hàng trong quý I tăng đột biến thêm 31% lên 1.040 tỷ đồng. Với hơn 14,8 nghìn cán bộ nhân viên, trung bình mỗi nhân viên được nhận hơn 70 triệu đồng trong quý I, tương đương gần 23,4 triệu đồng/tháng, tăng gần 5 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ năm trước.

Theo Kim Tiền

Cùng chuyên mục
XEM