Thu nhập bình quân của người Việt giảm năm thứ 2 liên tiếp

29/06/2022 16:08 PM | Kinh doanh

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân mỗi nhân khẩu trong một hộ gia đình năm 2021 đạt 4,205 triệu đồng/tháng, giảm 1,1% so với năm 2020 và giảm 2,1% so với năm 2019.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2021. Khảo sát được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh thành phố cả nước, bao gồm 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Khảo sát sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập các thông tin.

Theo đó, số nhân khẩu bình quân 1 hộ năm 2021 là 3,6 người/hộ. Nhân khẩu bình quân của các hộ ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị; các hộ có thu nhập càng cao thì số nhân khẩu bình quân 1 hộ càng thấp. Vùng có số nhân khẩu bình quân 1 hộ cao nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (4 người/hộ) và thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ (3,3 người/hộ).

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,205 triệu đồng, trong đó thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 triệu đồng).

Như vậy, thu nhập bình quân theo khảo sát đã giảm 2 năm liên tiếp. So với năm 2020, thu nhập bình quân giảm 1,1%, và so với năm 2019 giảm 2,1%.

Thu nhập bình quân của người Việt giảm năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1.

Trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Điểm tích cực trong cơ cấu thu nhập là đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Tỷ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến nay, từ 44,9% năm 2010 lên đến 56,7% năm 2021. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống còn 10,8% năm 2021.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM