Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu hút đầu tư nước ngoài

Báo tây ca ngợi Đà Nẵng là 'Singapore của Việt Nam'

Báo tây ca ngợi Đà Nẵng là 'Singapore của Việt Nam'

4/30/2015 10:17:00 AM

Nhiều thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, Đà Nẵng đang thay đổi và dần trở thành “Singapore của Việt Nam”.

Tags: thành phố Đà Nẵng, công nghệ cao, du lịch đà nẵng, singapore, thu hút đầu tư nước ngoài, chiến tranh

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

9/12/2014 6:11:00 PM

Một trong những ưu thế thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là nguồn nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất về Năng suất lao động lại cho thấy điều ngược lại.

Tags: lao động, báo cáo, việt nam, rẻ, nhân công giá rẻ, nhân công, ưu thế, thu hút đầu tư nước ngoài, nguồn nhân công