Thiên Ngọc Minh Uy có gần 27.000 người bán hàng đa cấp, sau hơn 1 năm đóng cửa vẫn còn hơn 17.000 người chưa được thanh lý hợp đồng

24/07/2018 15:46 PM | Kinh doanh

Từ 26/4/2017 đến 30/6/2018, công ty đã tiếp nhận 9.562 người yêu cầu thanh lý và mua lại hàng hoá, trong đó đã thanh lý hợp đồng với 8.723 người, còn lại 839 người - công ty đã có giấy hẹn người tham gia đến công ty ký thanh lý hợp đồng theo quy định.

Thiên Ngọc Minh Uy vừa có báo cáo trình Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh lý hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp.

Theo đó, tính đến ngày Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (ngày 26/4/2017), số lượng người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp là 26.700 người.

Tính đến 26/4/2018, toàn bộ Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mà Công ty đã ký với người tham gia bán hàng đa cấp đã chấm dứt hiệu lực (theo quy định tại hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với người tham gia, hợp đồng chấm dứt khi công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp).

Trong số 26.700 người tham gia nói trên có 17.138 người công ty chưa nhận được đơn đề nghị thanh lý hợp đồng của người tham gia. Công ty cam kết sẽ tiếp nhận và tiến hành thanh lý hợp đồng đúng quy định hiện hành khi nhận được đơn đề nghị của người tham gia.

Từ 26/4/2017 đến 30/6/2018, công ty đã tiếp nhận 9.562 người yêu cầu thanh lý và mua lại hàng hoá, trong đó đã thanh lý hợp đồng với 8.723 người, còn lại 839 người - công ty đã có giấy hẹn người tham gia đến công ty ký thanh lý hợp đồng theo quy định.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương - cho biết: Trường hợp còn tranh chấp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham gia bán hàng đa cấp của công ty có thể liên hệ trực tiếp với công ty hoặc chi nhánh gần nhất của công ty này để yêu cầu giải quyết theo quy trình của công ty và theo quy định pháp luật.

Năm 2017, sau 17 năm hoạt động, Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ xin chấm dứt hoạt động. Với 80 lượt vi phạm tính riêng trong năm 2016, công ty này đã bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM