Xin nhập 20.000 tấn muối

15/02/2016 15:46 PM |

Công ty CP Hóa chất Việt Trì và Công ty CP Hữu hạn Vedan đang kiến nghị được nhập 20.000 tấn muối của hạn ngạch thuế quan muối năm 2015 tính vào lượng hạn ngạch năm 2016 do thời gian cho phép nhập khẩu năm 2015 ngắn.

Năm 2015, lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối là 102.000 tấn, thấp hơn so với mức tối thiểu cam kết năm 2015 là 221.550 tấn.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, cho đến hết năm 2015, các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế đã nhập khoảng 2.000 tấn (thời gian phân giao vào tháng 3-2015).

Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất, đến đầu tháng 12 Bộ Công Thương mới tiến hành phân giao 40.000 tấn muối trong hạn ngạch cho 4 doanh nghiệp là Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam và Công ty CP sản xuất sô đa Chu Lai, mỗi doanh nghiệp 10.000 tấn.

Tuy nhiên, hết năm 2015 mới có 2 doanh nghiệp là Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP sản xuất sô đa Chu Lai tiến hành nhập khẩu lượng hạn ngạch được phân,

2 doanh nghiệp còn lại không kịp nhập khẩu do thời gian cho phép ngắn (từ 8-12 đến hết ngày 31-12). Hiện 2 doanh nghiệp này mới chỉ kịp giao dịch và ký hợp đồng, chưa làm thủ tục nhập khẩu. Do vậy, 2 doanh nghiệp này kiến nghị được gia hạn thời gian nhập khẩu năm 2015 đến tháng 4-2016.

Phía Bộ Công Thương cũng đồng tình với kiến nghị của doanh nghiệp và đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính có ý kiến theo hướng có thể xem xét cho phép 2 doanh nghiệp này được thực hiện nhập khẩu muối theo hạn ngạch năm 2015 tính vào lượng hạn ngạch thuế quan năm 2016 ngày từ đầu năm 2016.

Năm 2016, theo cam kết trong WTO, lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối của Việt Nam là 232.628 tấn.

Theo Phan Thu

Cùng chuyên mục
XEM