Từ 2018 giá dịch vụ khám chữa bệnh tính đủ chi phí

24/05/2015 08:58 AM |

Từ năm 2018 trở đi theo lộ trình điều chỉnh, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được tính đủ các chi phí để thực hiện dịch vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Kết quả thực hiện cơ chế giá thị trường đối với điện, xăng dầu, than và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác là nội dung chính tại báo cáo này.

Xăng dầu, điện, than đều minh bạch

Minh bạch công khai trong quản lý bốn mặt hàng này luôn là vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm.

Theo báo cáo của Bộ trưởng thì trong mỗi lần điều hành giá xăng dầu trong nước, liên bộ đều có các thông cáo báo chí. Trong đó công khai diễn biến giá xăng dầu thế giới, giá cơ sở và nguyên tắc, sự cần thiết của việc điều hành giá xăng dầu trong nước, từng yếu tố cấu thành giá trong giá cơ sở như giá xăng dầu thế giới, thuế nhập khẩu, quỹ bình ổn giá... đều được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch. 

Ngoài việc công khai trong điều hành giá xăng dầu, các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát… cũng thường xuyên được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, họp báo, thông cáo báo chí, các cuộc hội thảo, báo cáo nêu.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, liên bộ sẽ tiếp tục công khai việc trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 1/2015 để người dân biết, giám sát.

Với giá điện, Bộ trưởng khẳng định các phương án giá điện được cơ quan có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ, mức điều chỉnh được cân nhắc để hạn chế tác động đến kinh tế xã hội và sự minh bạch, công khai cũng vẫn là qua các cuộc họp báo.

Chuyển sang giá than, thông tin tại báo cáo là  hiện giá than bán cho các hộ tiêu thụ trong nước bằng 90% - 99% so với giá than xuất khẩu tương ứng, giá than bán cho sản xuất điện bằng 86%-91% giá than xuất khẩu cùng chủng loại.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm lập báo cáo giám sát tài chính hàng năm báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Qua theo dõi Tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc quy định này, Bộ trưởng Dũng khẳng định.

Giáo dục, y tế sẽ tính đủ chi phí

Báo cáo về giá dịch vụ khám chữa bệnh, Bộ trưởng thông tin từ năm 2014 đến nay, giá dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở của Nhà nước được cộng thêm chi phí thường trực, chi phí chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật ngoài 3 yếu tố chi phí trực tiếp đang được kết cấu trong giá. 

Đối với trường hợp khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Hiện Thông tư liên tịch đã hoàn thiện và đang trình liên bộ thống nhất để ký ban hành.

Còn với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở xã hội hóa thì Bộ Y tế dự kiến xây dựng giá dịch vụ tính đủ chi phí và có tích lũy dự kiến ban hành vào cuối năm 2015, đầu năm 2016.

Từ năm 2018 trở đi theo lộ trình điều chỉnh, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được tính đủ các chi phí để thực hiện dịch vụ, Bộ trưởng cho biết.

Liên quan đến cơ chế điều hành dịch vụ giáo dục, theo báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất với Chính phủ như xem xét ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 49 thêm một năm nữa (đến hết năm học 2015-2016) và mức học phí năm học 2015-2016 được giữ nguyên như năm học 2014-2015.

Đồng thời Bộ giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng nghị định của Chính phủ về chính sách học phí giai đoạn 2016-2020, trong đó sẽ tiếp cận theo hướng chuyển học phí sang cơ chế giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và theo lộ trình đến năm 2020 tính đủ chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo.

 

Theo Nguyễn Lê

Cùng chuyên mục
XEM