Thu ngân sách đầu năm 2016: Thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh nhất, dầu thô giảm mạnh 65%

10/02/2016 08:17 AM |

Thu nội địa trong tháng đầu năm 2016 ước đạt 93 nghìn tỷ đồng, trong đó, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhanh tăng mạnh ở mức 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nguồn thu từ dầu thô giảm tới 65,7%.

Theo thông báo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 1 ước đạt 102,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa là khoản thu tăng duy nhất, trong đó thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng khá mạnh. Cụ thể:

- Thu nội địa: Ước đạt 93 nghìn tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2015.

Trong đó, thu từ đất ước đạt 85 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ 2015. Các khoản thu quan trọng đều đạt khá và cao hơn cùng kỳ năm 2015, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 14,6% dự toán, tăng 14,2%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,4% dự toán, tăng 13,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 11% dự toán, tăng 20%...

- Thu từ dầu thô: Ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán, giảm 65,7% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân do giá dầu thô trên thị trường giảm, xoay quanh mức 30 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu của Việt Nam bình quân trong tháng 1/2016 ước khoảng 38 USD/thùng, giảm 22 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (11,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán, giảm 41,1% so với tháng 1/2015.

Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô và các sản phẩm hóa dầu xuất nhập khẩu giảm mạnh; đồng thời, kim ngạch của một số mặt hàng nhập khẩu có đóng góp số thu lớn cho NSNN giảm (như: ô tô nguyên chiếc giảm 51,6% về lượng, giảm 55,9% về trị giá; sắt thép các loại giảm 21,6% về lượng, giảm 20,9% về trị giá; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 4,8% về trị giá,...).

Hồi cuối năm ngoái, Bộ Tài chính đã công bố nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2015 ước tính ở mức 55.000 tỷ đồng, gần xấp xỉ nguồn thu từ dầu thô (60.000 tỷ đồng).

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 1/2016 ước đạt 107,86 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán, tập trung đảm bảo các nhu cầu chi phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước (chiếm 63,6% tổng chi) và chi trả nợ (chiếm 19,4% tổng chi).

Bội chi NSNN tháng 1/2016 ước 5,26 nghìn tỷ đồng, được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM