Sau khi ùn ùn đi đăng ký, lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sụt giảm mạnh trong tháng 9

29/09/2015 13:43 PM |

Sau khi ùn ùn đi đăng ký kinh doanh nhờ Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đã sụt giảm đáng kể, theo lập luận của Tổng cục Thống kê là doanh nghiệp muốn tránh tháng cô hồn.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ 20/8 đến 20/9/2015, cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 44,5 nghìn tỷ đồng, giảm 24,3% về số lượng doanh nghiệp và giảm 19,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Trong khi trước đó, có hiện tượng doanh nghiệp ùn ùn đi đăng ký kinh doanh sau khi Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực. Theo chia sẻ của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, trong 50 ngày đầu tiên kể từ ngày 1/7 luật có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp đăng ký đã tăng lên trên 13.000 doanh nghiệp, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải thích hiện tượng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sụt giảm, Tổng cục Thống kê cho rằng do thời gian trên trùng với thời điểm tháng Bảy âm lịch (tháng cô hồn) nên người dân có tâm lý hạn chế thành lập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 22,6%; số vốn đăng ký tăng 45,9%.

Trong tháng, cả nước có 1.515 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,5% so với tháng trước.

Có 9.439 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 24,3%, bao gồm 1443 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.996 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 672 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 19,4%.

Tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 68.347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là 12.848 doanh nghiệp, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng là 6.962 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,5%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 47.604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê đánh giá: Nhìn chung, tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 9 tháng năm nay có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM