Thí điểm tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

22/11/2021 08:39 AM | Kinh doanh

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) việc tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án sẽ tháo gỡ rất nhiều vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tờ trình Chính phủ về đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư.

Theo đó, việc xây dựng đề án nhằm tạo cơ chế thí điểm không chỉ đối với việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập mà còn bao gồm một số cơ chế bảo đảm việc thực hiện dự án giải phóng mặt bằng được tách riêng, nhằm tạo điều kiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án có phạm vi sử dụng đất rõ ràng, rút ngắn thời gian hoàn thiện dự án, giảm chi phí giải phóng mặt bằng có thể phát sinh, hạn chế việc điều chỉnh dự án.

Đồng thời, việc này còn tạo điều kiện đẩy nhanh việc xây dựng khu tái định cư, cho phép đi trước một bước so với việc thực hiện xây dựng, lắp đặt… dự án tổng thể.

Theo Bộ này, việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập không tính vào thời gian thực hiện dự án sẽ tạo thêm thời gian, giảm bớt áp lực về tiến độ thực hiện cho các khâu đấu thầu, xây lắp… qua đó gián tiếp nâng cao chất lượng công trình.

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM