Tin tức, bài viết mới nhất về :

thanh trừng

Chú Kim Jong-un bị tử hình vì một lần ‘khinh’ lệnh cháu

Chú Kim Jong-un bị tử hình vì một lần ‘khinh’ lệnh cháu

12/24/2013 8:31:17 AM

Người chú quyền lực Chang Song-thaek của Kim Jong-un bị thanh trừng và xử tử vì các phụ tá của ông đã dám 'khinh' lệnh của nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên trong việc giải quyết quyền kiểm...

Tags: doanh nghiệp nhà nước, kim jong-un, than khoáng sản, xử tử, thanh trừng, khinh lệnh, quyền kiểm soát, chang song-thaek

Cuộc thanh trừng bí mật những người thân của chú Kim Jong-un

Cuộc thanh trừng bí mật những người thân của chú Kim Jong-un

12/23/2013 7:36:56 PM

Sau khi hành quyết ông chú đầy quyền lực, nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục tiến hành thanh trừng những cộng sự thân tín và người thân của ông Jang.

Tags: triều tiên, Kim Jong un, Jang Song Thaek, chú Kim Jong Un, thanh trừng