SSI Research: Đến 2023, SHB muốn xóa hết trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng

26/03/2021 20:29 PM | Kinh doanh

Trong 3 năm tới, trước khi toàn bộ trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng được xử lý hết, SHB có thể tiếp tục duy trì trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research có báo cáo về SHB , đề cập lợi nhuận năm 2021 ước tính tăng 70%, đạt 5.600 tỷ đồng. Con số này dựa trên ước tính tăng trưởng tín dụng 15%, tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) nới rộng lên 34 điểm cơ bản, hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 34,7% và chi phí dự phòng giảm 14% so với năm 2020.

SSI Research ước tính SHB sẽ xử lý 1.500 tỷ đồng trái phiếu VAMC, tài sản tồn đọng trong 2021 và giảm số dư xuống 3.400 tỷ đồng vào cuối năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,9%, do hoạt động xóa nợ giảm và hệ số chi phí dự phòng bao nợ xấu không đổi ở mức 61,5%. 

Năm trước, thu nhập tăng giúp ngân hàng giảm gánh nặng nợ xấu. NIM và thu nhập ngoài lãi cải thiện giúp tổng thu nhập hoạt động tăng 30% so với cùng kỳ đạt 12.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 8%, lên 3.300 tỷ đồng - sát với kế hoạch năm 2020. Chi phí dự phòng tăng 92,5% lên 4.600 tỷ đồng.

Trọng tâm là cải thiện chất lượng tài sản

Trong năm qua, SHB đã xóa nợ 3.000 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 1,83% năm 2020 từ mức 1,91% năm 2019. Số dư trái phiếu VAMC (sau khi trích lập dự phòng) giảm 13% còn 3.500 tỷ đồng. Tài sản có vấn đề giảm 520 tỷ đồng xuống 1.300 tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

SSI Research: Đến 2023, SHB muốn xóa hết trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng - Ảnh 1.

Số dư trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng của SHB. Nguồn: SSI Research.

Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng thuộc đề án sáp nhập HBB) giảm từ 4,02% năm 2019 xuống 3,35% năm 2020. SHB đặt mục tiêu xóa hết trái phiếu VAMC và tài sản có vấn đề trong năm 2023. 

SSI Research nhận định trong 3 năm tới, khi toàn bộ trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng được xử lý hết, SHB sẽ tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngân hàng dự kiến trình ĐHCĐ năm 2021 phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020 với tỷ lệ 10,5% vốn điều lệ. SHB đã được thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, nhưng chưa thực hiện.

Lê Hải

Từ khóa:  SSI Research , SHB
Cùng chuyên mục
XEM