Cách bắt tay của 14 quốc gia trên thế giới

06/03/2015 17:21 PM | Sống

Mỗi quốc gia đều có phong tục độc đáo rất riêng. Bạn cần nhận thức được và tôn trọng những khác biệt văn hóa đó, nhất là khi muốn tiến hành kinh doanh trên khắp thế giới.

Tại Mỹ và Brazil, bạn nên bắt tay thật chặt. Ngược lại, người Anh sẽ bắt tay một cách nhẹ nhàng khi chào hỏi nhau. 

Mỗi quốc gia đều có phong tục độc đáo rất riêng. Bạn cần nhận thức được và tôn trọng những khác biệt văn hóa đó, nhất là khi muốn tiến hành kinh doanh trên khắp thế giới.

Trang BusinessInsider đã tổng hợp các nghi thức bắt tay của 14 quốc gia khác nhau theo thông tin tham khảo từ BBC và Mental Floss:

>> Văn hóa giao tiếp của người Nhật

Thu Thảo

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM