Tin tức, bài viết mới nhất về :

số thu ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt 100% dự toán sau 11 tháng

Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt 100% dự toán sau 11 tháng

12/2/2014 2:23:51 PM

Số thu ngân sách sau 11 tháng đã chính thức vượt 100% dự toán với tổng số tiền đạt khoảng 789.600 tỷ đồng.

Tags: ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách, vượt dự toán, số thu ngân sách, tài chính, chi ngân sách