Tin tức, bài viết mới nhất về :

ra nước ngoài

Vì sao nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia,... nhưng đa phần thất bại?

Vì sao nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia,... nhưng đa phần thất bại?

6/6/2019 8:53:14 AM

"Đi ra nước ngoài là để ở đó lâu dài, thậm chí vĩnh viễn y như một công ty bản xứ, rồi khứ hồi lợi nhuận chứ không phải để đánh "du kích" một hai lần, có thế thì việc quốc tế hóa mới mang...

Tags: doanh nghiệp Việt Nam, người nước ngoài, quốc tế hóa, nhân sự, ra nước ngoài