Tin tức, bài viết mới nhất về :

quyền sử dụng hợp lý

Thấy gì từ vụ thắng kiện bản quyền 9 tỷ USD của Google?

Thấy gì từ vụ thắng kiện bản quyền 9 tỷ USD của Google?

5/28/2016 1:51:10 PM

Chiến thắng của Google trước Oracle khi không phải bồi thường 9 tỷ USD nhờ quyền sử dụng hợp lý (fair use) là một cột mốc quan trọng không chỉ cho hệ sinh thái Android, cộng đồng lập...

Tags: Google, Oracle, kiện 9 tỷ USD, fairuse, quyền sử dụng hợp lý