Quốc hội thông qua Luật Lao động sửa đổi: Người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày

20/11/2019 09:02 AM | Xã hội

Với 435/453 đại biểu quốc hội tham gia bỏ phiếu đồng ý, Quốc hội đã chính thức thông qua bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó quy định thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho người lao động.

Sáng 20/11, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua bộ luật Lao động sửa đổi với 435/453 đại biểu tán thành, 9 đại biểu không tán thành và 9 đại biểu không biểu quyết. Trước đó, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu về quy định làm thêm giờ được quy định trong Điều 107 dự thảo luật. Với 433/454 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã chấp thuận quy định thời lượng làm thêm giờ tối đa của người lao động là không quá 300 giờ/năm.

Điều khoản này cũng có 14 đại biểu không tán thành và 7 đại biểu không bỏ phiếu.

Quốc hội thông qua Luật Lao động sửa đổi: Người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày - Ảnh 1.

Với quy định về thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho người lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xin ý kiến. Kết quả có 402 đại biểu Quốc hội cho ý kiến về nội dung này và có 370 đại biểu Quốc hội đồng ý bổ sung một ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và ghi trong dự thảo Bộ luật.

"Mặc dù có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị ngày nghỉ hưởng nguyên lương nên chọn Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, nếu được Quốc hội quyết nghị bổ sung thêm một ngày nghỉ trong năm thì nên chọn ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9. Như vậy, ngày Quốc khánh nước ta, người lao động sẽ được nghỉ hai ngày", Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày trong báo cáo.

Được đưa ra lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu quốc hội về ngày nghỉ lễ, Tết trong điều 112 của dự thảo luật, 452/455 tán thành việc bổ sung thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động và chọn ngày nghỉ là ngày ngay sau Quốc khánh 2/9. Điều này đồng nghĩa với việc Quốc khánh người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày.

Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng đề cập tới kiến nghị của các đại biểu Quốc hội đề nghị giảm giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần. Tuy nhiên, tính tới ngày 22/10/2019, Chính phủ chưa đánh giá tác động về kinh tế - xã hội đối với vấn đề này. Trong khi đó, ý kiến của Chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động còn rất khác nhau, cần có thêm thời gian để đánh giá tác động đầy đủ.

Quốc hội thông qua Luật Lao động sửa đổi: Người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày - Ảnh 2.

Chính vì vậy, cơ quan chủ trì thẩm tra đề nghị Chính phủ phối hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, trong đó thể hiện quan điểm của Chính phủ về nội dung này.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và báo cáo Quốc hội việc từng bước giảm giờ làm theo hướng sẽ ghi vào Nghị quyết của kỳ họp: giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất giảm giờ làm việc bình thường thấp hơn 48 giờ/tuần; đồng thời, giữ quy định "Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động" tại Điều 105 về thời giờ làm việc bình thường", bà Thúy Anh cho biết.

Về tuổi nghỉ hưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xin ý kiến đại biểu Quốc hội, kết quả có 371 đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến về nội dung này thì có 280 đại biểu Quốc hội đồng ý Phương án 1 là: "Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện trong dự thảo Bộ luật", bà Thúy Anh cho biết.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM