Quốc hội chưa xem xét dự thảo Luật thuế tài sản cho tới hết năm 2019

18/04/2018 08:22 AM | Xã hội

Đây là khẳng định của Tổng Thư ký Quốc hội về câu hỏi liên quan đến dự án Luật thuế tài sản. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chính phủ và các cơ quan hữu quan chưa đề xuất dự án luật như vậy vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và năm 2019.

"Chưa có bất cứ đề xuất chính thức nào về việc trình dự án Luật thuế tài sản như vậy đến Quốc hội. Hôm qua (16-4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về nội dung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và năm 2019, thì không có dự án luật nào như vậy được Chính phủ và các cơ quan hữu quan đề xuất" – ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ.

Tổng Thư Ký Quốc hội cho biết, một dự án luật chỉ được đặt trên bàn nghị sự của Quốc hội sau khi được Chính phủ hoặc tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trình lên. Dự án luật đó phải trải qua nhiều công đoạn trong quá trình soạn thảo như: tổng kết quá trình thực thi pháp luật có liên quan, đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của chính sách, được Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Nếu dự án luật do Chính phủ đề xuất, phải được tập thể Chính phủ thảo luận, đồng ý thông qua, trước khi được một ủy ban của Quốc hội thẩm tra và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có thẩm quyền trình Quốc hội xem xét một dự án luật khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, dự án Luật thuế tài sản đang được quan tâm trong những ngày qua mới chỉ là phát ngôn ở cấp vụ của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực thi chính sách, nghiên cứu và đề xuất chính sách, họ có thể đưa ra các phương án, các đề xuất. Vấn đề là cách thức truyền thông điệp ra bên ngoài chưa ổn.

Trước đó, (ngày 13/4) Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cũng đã nhấn mạnh, nội dung dự án Luật thuế tài sản được đưa ra nhằm thu thập ý kiến của người dân, chuyên gia,... Sau đó, Bộ Tài chính mới trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản. Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật để xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đăng trên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Chính phủ để xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân và gửi xin ý kiến thẩm định theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo AB

Cùng chuyên mục
XEM