Tin tức, bài viết mới nhất về :

quốc gia đáng đầu tư

Việt Nam là quốc gia đáng đầu tư thứ 3 thế giới

Việt Nam là quốc gia đáng đầu tư thứ 3 thế giới

2/11/2016 11:18:00 PM

Sau Ấn Độ và Singapore, Việt Nam được đánh giá là quốc gia tốt nhất để đầu tư trong năm 2016.

Tags: nhà đầu tư, tài nguyên thiên nhiên, chính sách thuế, kinh tế Ấn Độ, Made in India, việt nam, quốc gia đáng đầu tư