PVOil thay Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

25/09/2020 11:02 AM | Kinh doanh

Ngày 24/9/2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã quyết định ông Cao Hoài Dương thôi giữ chức Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVOil từ ngày 23/9/2020.

Đồng thời, PVOil bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nhuộm giữ chức Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của PVOil từ ngày 23/9/2020.

Ông Cao Hoài Dương sinh năm 1972, là thạc sĩ Hóa Công nghệ. Ông làm việc tại PVN từ năm 1993 và đến năm 2007 được bổ nhiệm làm Trưởng ban Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thuộc PVN. Giữa năm 2008, ông Dương làm Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn và đến cuối năm 2010 làm Tổng giám đốc Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí.

Từ tháng 1/2016, ông Dương làm thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc PVOil.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Nhuộm sinh năm 1963, trình độ kỹ sư trắc địa. Năm 1987, ông Nhuộm làm việc tại Công ty Địa Vật lý thuộc Tổng cục dầu khí Việt Nam. Sau khi trải qua nhiều vị trí tại Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí, đến năm 2007 ông làm Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South).

Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2015, ông Nhuộm làm Tổng giám đốc PVOil. Tháng 1/2016, ông chuyển sang làm Tổng giám đốc Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí. Đến tháng 3/2019, ông rời vị trí tại đây để sang Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

6 tháng đầu năm 2020, PVOil đạt doanh thu thuần 29.340 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. PVOil báo lỗ sau thuế 350 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 271 tỷ đồng.

PV

Từ khóa:  PVOil
Cùng chuyên mục
XEM