Tin tức, bài viết mới nhất về :

pin sắt-ion

Ấn Độ phát triển thành công pin sắt-ion đầu tiên trên thế giới, mong muốn thay thế được pin lithium-ion

Ấn Độ phát triển thành công pin sắt-ion đầu tiên trên thế giới, mong muốn thay thế được pin lithium-ion

8/27/2019 8:43:00 PM

Chặng đường dài thay thế pin li-ion (và giảm việc khai thác đất hiếm) bắt đầu bằng một thành công nhỏ.

Tags: ấn độ, công nghệ, pin sắt-ion, nghiên cứu, thay thế