Phó Thủ tướng: "Phải tinh giản biên chế nhưng không được sai đối tượng"

27/06/2016 14:24 PM | Kinh tế vĩ mô

"Tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, tránh tinh giản biên chế không đúng đối tượng, sử dụng việc tinh giản biên chế không đúng mục đích."

Đó là ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ mới đây.

Cụ thể, theo thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành đề xuất chính sách khả thi để thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ, lựa chọn các lĩnh vực chuyên ngành, đặc thù để xác định chính xác người có tài năng, lưu ý thủ tục tiếp tục công nhận người có tài năng sau một thời gian làm việc.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, tránh tinh giản biên chế không đúng đối tượng, sử dụng việc tinh giản biên chế không đúng mục đích. Tổng hợp, cập nhật số liệu về tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2016 là 272.953 biên chế (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã).

Biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 30/11/2015, đã có 14 Bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và 1 Bộ, ngành, 13 tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết tinh giản biên chế đợt I năm 2016.

Tổng số đối tượng tinh giản là 5.433 người.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu quy định về thi nâng ngạch bảo đảm công khai, minh bạch, xác định môn và hình thức thi phù hợp nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường thanh tra giám sát chống tiêu cực và gian lận trong việc thi nâng ngạch; việc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước...

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM