Tin tức, bài viết mới nhất về :

phim interstellar

Tại sao hố đen thực tế khác với hố đen trong phim Interstellar thế?

Tại sao hố đen thực tế khác với hố đen trong phim Interstellar thế?

4/12/2019 10:11:42 AM

Dù vậy, "hình ảnh hố đen trong Interstellar đã gần chính xác".

Tags: hố đen, thực tế, phim interstellar, thiên văn, vật lý