Các vấn đề về thuê người lao động cao tuổi

20/08/2014 14:32 PM | Pháp luật

Khi sử dụng người lao động cao tuổi (nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi), doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề về hình thức sử dụng lao động, công việc và quyền lợi của người lao động cao tuổi...

Thứ nhất, về hình thức sử dụng người lao động cao tuổi: Người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi để gia hạn hợp đồng lao động đã ký hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định. 

Đối với loại Hợp đồng, pháp luật về lao động trước đây quy định người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi được phép giao kết nhiều lần loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

Hiện tại, pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể về loại hợp đồng lao động giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi. Trong thời gian chờ hướng dẫn mới về việc này, ngày 06/08/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2825/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động như sau:

-  Nếu người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký.

- Nếu người lao động không có đủ sức khỏe hoặc người sử dụng lao động không có nhu cầu sử dụng thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai, về công việc thực hiện: Người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. 

Đồng thời, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc. Trường hợp người sử dụng lao động có hành vi sử dụng người lao động cao tuổi vào những công việc nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Thứ ba, về thời giờ làm việc: Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời gian làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Thứ tư, về quyền lợi của người lao động cao tuổi: Người lao động cao tuổi đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. 

Trong trường hợp này, ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động còn có trách nhiệm chi trả thêm (cùng lúc với kỳ trả lương cho người lao động) một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. 

Người sử dụng lao động không chi trả khoản tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định cho người lao động cao tuổi sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

>> Những chính sách có hiệu lực giữa tháng 8/2014

Theo Công ty tư vấn pháp luật PLF

vandoan

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM