Ông Doãn Hữu Đoàn - Phó TGĐ Bamboo Airways có quyền lực ra sao khi làm người phụ trách quản trị của FLC?

26/09/2022 14:28 PM | Kinh doanh

Người phụ trách quản trị công ty đại chúng không phải là người phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian chưa chọn được Chủ tịch HĐQT, cũng không nhất thiết phải là thành viên HĐQT hay thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty.

Thời gian vừa qua, nhân sự cấp cao của Tập đoàn FLC liên tục có sự thay đổi. Gần đây nhất, FLC vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Doãn Hữu Đoàn làm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 23/9.

Trước đó, người đảm nhiệm vị trí này là bà Hương Trần Kiều Dung. Bà Dung được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn FLC từ ngày 30/7/2019, tuy nhiên hồi tháng 4, do bị khởi tố và bắt tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án liên quan tới ông Trịnh Văn Quyết và CTCP Chứng khoán BOS, nên bà Dung không đáp ứng đủ điều kiện làm quản lý doanh nghiệp đại chúng như Tập đoàn FLC.

Trong vai trò mới, ông Đoàn có những quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?

Quy định về Người phụ trách quản trị công ty được trình bày tại Điều 281 Nghị định 155/2020 đã quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán như sau:

1. Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất một người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cần biết thêm, người phụ trách quản trị công ty đại chúng không phải là người phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian chưa chọn được Chủ tịch HĐQT, cũng không nhất thiết phải là thành viên HĐQT hay thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty.

Ông Doãn Hữu Đoàn chính thức tham gia vào HĐQT FLC từ ngày 2/7 sau kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường. Trước đó, ngày 6/8, ông Doãn Hữu Đoàn đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực Hãng hàng không Bamboo Airways. Đến ngày 13/8, HĐQT Bamboo Airways cũng bổ sung ông Đoàn vào HĐQT hãng cho nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 17/8, ông Đoàn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT FLC.

Ông sinh ngày 30/4/1982 và là cử nhân Kinh tế - Luật, thạc sĩ Kế toán của trường đại học Công nghệ TP. HCM. Trước khi gia nhập FLC, ông Đoàn từng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều hành tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ như: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS), Công ty Chứng khoán MB (MBS)…

Theo Nhuận Hoa

Cùng chuyên mục
XEM