Tin tức, bài viết mới nhất về :

nông dân kiếm tiền tỷ

Thế hệ nông dân thu tiền tỷ từ TikTok, YouTube: Làm nông lấm lem bùn đất còn hơn danh hão "dân văn phòng" vật vờ như "ma" nơi công sở!

Thế hệ nông dân thu tiền tỷ từ TikTok, YouTube: Làm nông lấm lem bùn đất còn hơn danh hão "dân văn phòng" vật vờ như "ma" nơi công sở!

2/2/2022 3:10:55 PM

Nếu ai nói với tôi rằng: "Làm nông dân vất vả lắm. Kiếm tiền từ YouTube,… đâu có dễ!" thì... không sai! Nhưng có nghề nào chân chính, kiếm được nhiều tiền mà không vất vả, lao lực? Chẳng...

Tags: nông dân kiếm tiền tỷ, LocFuho, Sang Vlog