Những con số cho thấy độ lớn không tưởng của công ty lớn nhất thế giới, có giá trị gấp 4 lần Apple

16/05/2016 14:54 PM | Kinh doanh

Nếu IPO thành công, Aramco sẽ có giá trị lớn gấp 4 lần Apple, 5 lần Google và 6 lần Facebook.

Những số liệu dưới đây chứng tỏ độ lớn không tưởng của Aramco - công ty lớn gấp 4 lần Apple, 5 lần Google và 6 lần Facebook.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM