Bà Đặng Huỳnh Ức My từ nhiệm vị trí chủ tịch Thành Thành Công Tây Ninh

14/02/2015 00:11 AM | Nhân vật

Người kế nhiệm bà Đặng Huỳnh Ức My là ông Phạm Hồng Dương.

Ngày 13/2, Hội đồng quản trị của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS – mã SBT ) đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Huỳnh Ức My kể từ ngày 26/2/2015. Bà Ức My giữ vị trí chủ tịch của TTCS từ ngày 12/4/2012.

Ông Phạm Hồng Dương được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/2. Ông Dương hiện là Giám đốc khối mía đường của CTCP Đầu tư Thành Thành Công – công ty mà bà Ức My đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tháng 11/2014, TTCS đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngữ vào vị trí Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Bá Chủ.

TTCS nguyên là Công ty Bourbon Tây Ninh thuộc sở hữu của Tập đoàn Bourbon (Pháp). Doanh nghiệp này đã được phía Thành Thành Công và các bên liên quan mua lại kiểm quyền soát vào năm 2010.

> Ông Đặng Hồng Anh thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc Sacomreal

Trường An

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm