Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyễn hữu phước nguyên

CEO Selex Motors: Bỏ việc ở Viettel để nuôi giấc mơ xây hệ sinh thái xe điện trong căn phòng bỏ hoang rộng 10m2

CEO Selex Motors: Bỏ việc ở Viettel để nuôi giấc mơ xây hệ sinh thái xe điện trong căn phòng bỏ hoang rộng 10m2

24/01/2023 09:02:00 AM

Mơ ước xây dựng một doanh nghiệp có chiều sâu về công nghệ, có thể phát triển thành Hyundai hay Samsung để đóng góp vào sự tăng trưởng chất lượng cho Tổ quốc, trong vòng 1 tuần, Ts.Nguyễn Hữu Phước Nguyên nghỉ việc để nghiên cứu xe điện và quyết định khởi nghiệp.

Tags: xe điện , Selex Motors , nguyễn hữu phước nguyên