Tin tức, bài viết mới nhất về :

người Việt làm ăn

Người Mỹ kinh doanh, người Việt làm ăn

Người Mỹ kinh doanh, người Việt làm ăn

10/12/2015 9:03:46 PM

Cùng tồn tại ở một môi trường kinh doanh như nhau, nhưng tư duy và cách làm việc sẽ quyết định sự thành bại và quy mô phát triển của doanh nghiệp.

Tags: người Việt làm ăn, chính phủ Mỹ, New York City, tái đầu tư, lãi hàng tháng, công dân Mỹ, doanh nhân mỹ, môi trường kinh doanh, lính cứu hỏa, doanh nghiệp tư nhân, bất động sản, khủng hoảng kinh tế