Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hàng tiền đạo

Người Mỹ kinh doanh, người Việt làm ăn

Người Mỹ kinh doanh, người Việt làm ăn

12/10/2015 09:03:46 PM

Cùng tồn tại ở một môi trường kinh doanh như nhau, nhưng tư duy và cách làm việc sẽ quyết định sự thành bại và quy mô phát triển của doanh nghiệp.

Tags: người Việt làm ăn , chính phủ Mỹ , New York City , tái đầu tư , lãi hàng tháng , công dân Mỹ , doanh nhân mỹ , môi trường kinh doanh , lính cứu hỏa , doanh nghiệp tư nhân , bất động sản , khủng hoảng kinh tế