Người dân ở tỉnh liên tục dẫn đầu về GRDP bình quân có thu nhập xếp thứ mấy cả nước?

19/07/2022 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2021 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 4,42 triệu đồng/người/tháng.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn giữ vị trí đứng đầu về GRDP bình quân đầu người từ năm 2000

Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn duy trì đà phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Theo Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ năm 2000 đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn giữ vị trí là địa phương có GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước (tính cả dầu khí và không tính dầu khí).

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ năm 1996 đến nay, tỉnh có GRDP bình quân đầu người cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước.

Năm 2021, GRDP bình quân đầu người đạt 12.154 USD/người (tính cả dầu khí) tương đương 281,2 triệu đồng và đạt khoảng 7.141 USD/người (không tính dầu khí) tương đương 163,4 triệu đồng, gấp hơn 8 lần so với năm 2000 (851 USD/người tương đương 19,5 triệu đồng).

Người dân ở tỉnh liên tục dẫn đầu về GRDP bình quân có thu nhập xếp thứ mấy cả nước? - Ảnh 1.

GRDP bình quân đầu người (không tính dầu khí) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (USD/người). Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2021 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc top 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Báo cáo cho biết, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người theo tháng của cả nước giảm 1,1% so với năm 2020. TNBQ năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng/người/tháng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 triệu đồng/người/tháng).

Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5,794 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,837 triệu đồng/người/tháng).

Trong 63 tỉnh, thành tại Việt Nam, Bình Dương đang là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7,12 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,8 lần mức bình quân chung của cả nước, tăng 1,71% so với năm 2020.

Xếp ở vị trí thứ 2 là TP. HCM với 6,01 triệu đồng/người/tháng và Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 6 triệu đồng/người/tháng.

Xếp sau về thu nhập lần lượt là Đồng Nai (5,75 triệu đồng/người/tháng), Đà Nẵng (5,23 triệu đồng/người/tháng), Hải Phòng (5,09 triệu đồng/người/tháng), Bắc Ninh (4,92 triệu đồng/người/tháng)

Ngoài ra, trong top 10 còn có Cần Thơ (4,79 triệu đồng/người/tháng), Vĩnh Phúc (4,51 triệu đồng/người/tháng) và Bà Rịa - Vũng Tàu (4,42 triệu đồng/người/tháng).

Người dân ở tỉnh liên tục dẫn đầu về GRDP bình quân có thu nhập xếp thứ mấy cả nước? - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

So với năm 2020, thu nhập bình quân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giảm khoảng 190 nghìn đồng/ người/tháng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn.

So với năm 2020, thu nhập bình quân theo tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân theo tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Theo Hoàng Tùng

Cùng chuyên mục
XEM