Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người âm

Tiết Thanh minh, hãy niệm Phật để báo ân

Tiết Thanh minh, hãy niệm Phật để báo ân

14/04/2013 11:22:23 AM

Đem công đức niệm Phật hồi hướng cho người âm lìa khổ mới là việc đáng làm và có tác dụng hơn so với việc biểu lộ bằng hình thức như đi cúng tảo mộ hoặc đốt giấy tiền, vàng mã,…

Nhờ người âm... lãnh đạo doanh nghiệp

Nhờ người âm... lãnh đạo doanh nghiệp

04/03/2013 03:19:40 PM

(CafeBiz) Ngày nay, dịch vụ gọi hồn được mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của nhiều người.

Nghĩa trang thành 'điểm nóng' du lịch!

Nghĩa trang thành 'điểm nóng' du lịch!

04/02/2013 11:50:48 AM

Trong khi thị trường nhà đất đang đi vào ngõ cụt, kinh doanh bất động sản cho người âm có khi lại là một hướng mở.