Ngân sách 2016 bội chi gần 192 nghìn tỷ đồng

30/12/2016 09:31 AM | Xã hội

Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm 2016 đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 744.900 tỷ đồng, bằng 94,9%; thu từ dầu thô đạt 37.700 tỷ đồng, bằng 69,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156.200 tỷ đồng, bằng 90,8% so với kế hoạch năm.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 77.900 tỷ đồng, bằng 155,8% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 144.700 tỷ đồng, bằng 100,8%; thuế bảo vệ môi trường 38.700 tỷ đồng, bằng 100,7%; thuế thu nhập cá nhân 61.700 tỷ đồng, bằng 97% so với dự toán năm.

Đặc biệt, thu ngân sách từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 147.700 tỷ đồng, bằng 92,9%. Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 193.700 tỷ đồng, chỉ bằng 75,6% dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12 ước tính đạt 1,135 triệu tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm.

Bao gồm: chi đầu tư phát triển đạt 190.500 tỷ đồng, bằng 74,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786.000 tỷ đồng, bằng 95,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 150.300 tỷ đồng, bằng 96,9% so với dự toán năm.

Như vậy, năm 2016, mức thâm hụt ngân sách khoảng gần 192.000 tỷ đồng.

Thâm hụt ngân sách là một nguyên nhân dẫn đến tốc độ nợ công gia tăng. Mới đây, tại báo cáo thẩm tra tình hình nợ công giai đoạn 2016-2020, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá, nợ công tính đến năm 2015 đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, bằng 62,2% GDP.

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2016, Chính phủ có kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng, tương ứng 20 tỷ USD. Trong đó, bù đắp bội chi ngân sách là 254.000 tỷ đồng. Dự kiến mức trả nợ vay năm nay tăng lên 273.000 tỷ đồng (12 tỷ USD).

Hiện Bộ Tài chính đang tích cực chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm toán; đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước từ bán vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Theo Bạch Dương

Cùng chuyên mục
XEM