Ngân hàng Bắc Á nơi bà chủ TH Milk Thái Hương làm Tổng giám đốc làm ăn ra sao trong năm 2021?

19/01/2022 11:33 AM | Kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của ngân hàng Bắc Á đạt mức 726 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2020.

Ngân hàng TMCP Bắc Á vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021. Theo đó thu nhập lãi thuần của nhà băng này trong quý 4/2021 đạt mức 554,4 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên thu nhập lãi thuần của ngân hàng Bắc Á trong năm 2021 đạt mức 2.117 tỷ đồng, tăng nhẹ ở mức 4,2% so với năm 2020.

Mặc dù hoạt động thu nhập đến từ hoạt động cho vay của nhà băng này có giảm nhẹ trong quý 4 vừa qua nhưng bù lại lãi từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng ấn tượng. Trong quý 4/2021, lãi thuần từ dịch vụ của Bắc Á Bank đạt mức 19,3 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tính cả năm 2021, khoản lãi từ các hoạt động dịch vụ đạt mức 64,8 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2020.

Quý vừa qua ngân hàng này cũng cắt giảm được nhiều chi phí hoạt động, nhờ vậy chỉ phải chi ra 333,4 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ quý 4 năm 2020. Tính cả năm, Bắc Á Bank chi 1.312 tỷ đồng cho khoản mục này, tăng 5,8% so với năm 2020.

Trong quý 4 vừa qua, Bắc Á Bank được hoàn nhập dự phòng khoảng 4,7 tỷ đồng, do đó chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 193 tỷ đồng. Con số này tăng tới 50% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về lợi nhuận sau thuế, ngân hàng này đạt mức 164,7 tỷ đồng trong quý 4/2021, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên tổng số lợi nhuận cả năm nhà băng này vẫn đạt mức 726 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2020.

Ngân hàng nơi bà chủ TH Milk Thái Hương làm Tổng giám đốc công bố lợi nhuận năm 2021 tăng 24% - Ảnh 1.

Tổng tài sản của ngân hàng Bắc Á tính đến thời điểm 31/12/2021 đạt mức 119.792 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chất lượng tài sản, tính đến thời điểm 31/12/2021, nợ nhóm 1 của Bắc Á Bank đạt mức 87.788 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nợ xấu của nhà băng này đạt mức 656,2 tỷ đồng, tăng 4,5% so với con số 627,8 tỷ đồng thời điểm 31/12/2020. Đặc biệt nợ nhóm 5 lên con số 554 tỷ đồng, tăng gần 66%. Tỷ lệ nợ xấu tính đến 31/12/2021 của ngân hàng Bắc Á ở mức 0,77%.

Thảo Nguyên

Từ khóa:  bác á bank
Cùng chuyên mục
XEM