Nền kinh tế đã vay mượn tới hơn 6,4 triệu tỷ đồng từ các ngân hàng

29/04/2018 12:47 PM | Kinh tế vĩ mô

Tín dụng cho lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tư nợ cho vay nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật số liệu dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Cụ thể, tính đến cuối tháng 2/2018, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 1,37% so với cuối năm 2017.

Nền kinh tế đã vay mượn tới hơn 6,4 triệu tỷ đồng từ các ngân hàng  - Ảnh 1.

Nguồn: NHNN

Trong đó, tín dụng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế với 31,3%. Dư nợ tín dụng khu vực này đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 1,98% (trong đó công nghiệp đạt 1.375.633 tỷ đồng, tăng 1,8%; xây dựng đạt 635.575 tỷ đồng, tăng 2,37%).

Dư nợ tín dụng đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 646.815 tỷ đồng, tăng 0,83%. Dư nợ tín dụng đối với hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông đạt gần 1,5 triệu tỷ (1.487.753 tỷ), tăng 1,44%. Trong đó thương mại đạt 1.269.434 tỷ đồng, tăng 1,02%; vận tài và viễn thông đạt 218.319 tỷ đồng, tăng 1,84%.

Dư nợ tín dụng đối với các hoạt động dịch vụ khác đạt 2.270.618,4 tỷ đồng, tăng 1,14%.

Theo Diệp Trần

Cùng chuyên mục
XEM