Năm mới, chớ vứt rác ra đường nếu bạn không muốn bị phạt tới 25 triệu đồng

03/02/2017 10:18 AM | Xã hội

Từ ngày 1/2/2017, vứt vỏ kẹo, bóng đèn… ra đường có thể sẽ bị phạt từ 15 đến 25 triệu đồng.

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

- Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

- Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi:

- Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

- Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2017.

Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, CHẤT THẢI RẮN là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.

Ví dụ như thực phẩm dư thừa, giấy, can nhựa, thuỷ tinh, rác vườn, cành cây cắt tỉa, chất thải chung tại các khu vui chơi, giải trí… Vì vậy, chớ vứt rác ra đường không bạn sẽ có thể bị phạt hành chính lên tới 25 triệu đồng.

Mai Lan

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm