Năm 2021, tăng mức phạt khi không nộp thuế thu nhập cá nhân lên 0,05%/ngày

29/01/2021 10:55 AM | Xã hội

Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 sẽ tăng mức phạt khi không nộp thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, người nộp thuế cần nộp trước hoặc đúng thời hạn.

Không chỉ tăng mức phạt đối với hành vi chậm nộp hoặc không nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, quy định mới còn tăng tiền chậm nộp đối với hành vi không nộp thuế vào ngân sách, cụ thể:

Chậm nộp hồ sơ khai thuế TNCN chịu mức phạt bao nhiêu?

Theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ sẽ chịu hình thức xử phạt cảnh cáo.

Theo Khoản 2 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp trên, sẽ chịu hình thức xử phạt từ 2 - 5 triệu đồng.

Theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày sẽ chịu hình thức xử phạt từ 5 - 8 triệu đồng.

Ngoài ra, với 3 trường hợp trên, người vi phạm buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Theo Khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, với các hình thức vi phạm bao gồm:

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. (*)

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. (**)

sẽ chịu hình thức xử phạt từ 8 - 15 triệu đồng. Đồng thời, buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp (*) và (**) phải nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế.

Theo Khoản 5 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ chịu phạt từ 15 - 25 triệu đồng.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng.

Ngoài ra, B=buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Tăng tiền chậm nộp tiền phạt lên 0,05%/ngày

Khoản 1 Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, thay vì tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp như trước đây thì hiện nay áp dụng mức 0,05%/ngày (áp dụng từ ngày 05/12/2020).

Như vậy, quy định mới đã tăng mức phạt khi không nộp thuế thu nhập cá nhân nên người nộp thuế cần phải nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý, hồ sơ quyết toán năm và nộp thuế vào ngân sách theo đúng thời hạn.

Hà Trần

Từ khóa:  thuế thu nhập
Cùng chuyên mục
XEM