Năm 2016, mỗi người Việt kiếm được trung bình 48,6 triệu đồng

28/12/2016 13:55 PM | Xã hội

GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2016 ước tính đạt 2.215 USD, tăng thêm 106 USD so với năm 2015.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, nền kinh tế năm 2016 theo giá hiện hành đạt 4.502,7 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 48,6 triệu đồng, tương đương 2.215 USD, tăng 106 USD so với năm 2015.

Về năng suất lao động của xã hội của toàn nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 84,5 triệu đồng/ lao động, tương đương 3.853 USD/người. Như vậy, nếu tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất của nền kinh tế ước tính tăng 5,3% so với năm 2015.

Trong đó, năng suất bình quân trong khu vực nông – lâm – thuỷ sản đạt thấp nhất với 32,9 triệu đồng/lao động; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 112 triệu đồng/lao động; khu vực dịch vụ đạt 103,5 triệu đồng/lao động.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận xét dù năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian qua đã có cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm nhưng còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Năm 2015, năng suất lao động của Việt Nam theo giá hiện hành đạt 3.660 USD, chỉ bằng 4,4% của Singapore, 17,4% của Malaysia, 35,2% của Thái Lan, 48,5% của Philippine và 48,8% của Indonesia.

Theo Đức Minh

Cùng chuyên mục
XEM