MWG tăng vốn cho công ty con mới thành lập lên gần 14.000 tỷ đồng để mua cổ phần Bách Hóa Xanh

25/05/2022 17:06 PM | Kinh doanh

MWG góp thêm 13.890 tỷ đồng Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Hóa Xanh. MWG cũng chuyển nhượng 100% chuỗi thực phẩm Bách Hóa Xanh cho Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Hóa Xanh.

Đầu tư Thế Giới Di Động ( HoSE: MWG ) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Hóa Xanh thêm 13.890 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 5. Mục đích tăng vốn để mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh và phục vụ kế hoạch kinh doanh.

Đồng thời, HĐQT MWG cũng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (chủ sở hữu chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh) cho Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Hóa Xanh. Số lượng cổ phần chuyển nhượng 1,28 tỷ đơn vị, giá 12.825 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong tháng 5 và 6.

Doanh nghiệp mới thành lập Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Hóa Xanh vào tháng 5 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Sau khi MWG đầu tư thêm, vốn công ty này sẽ tăng lên 13.900 tỷ đồng. Mục tiêu thành lập công ty con này là mua lại cổ phần chuỗi Bách Hoa Xanh, mở đường cho chuỗi tiến hành chào bán riêng lẻ và IPO.

Theo kế hoạch, chuỗi thực phẩm Bách Hóa Xanh sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ tối đa 20%, thời điểm thực hiện trong giai đoạn 2022-2023.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT MWG cho biết có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của chuỗi Bách Hóa Xanh nên doanh nghiệp sẽ chọn 1 đơn vị tư vấn để đảm bảo tính minh bạch. Đồng thời, dù HĐQT đưa ra tờ trình tỷ lệ phát hành tối đa 20% nhưng ưu tiên phương án bán với tỷ lệ thấp hơn.

Liên quan đến khi nào IPO chuỗi Bách Hóa Xanh, ông Tài khẳng định chỉ khi quy mô doanh thu, thị phần và lợi nhuận ổn định.

Trong năm 2022, chuỗi Bách Hóa Xanh tạm ngưng mở mới để tập trung cải thiện quản trị, tăng trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ để thu hút người dùng. Những thay đổi này sẽ là nền tảng cho kế hoạch mở rộng ra toàn quốc từ 2023 của chuỗi.

Quý đầu năm, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt 6.040 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với quý I/2021. Chuỗi có 2.127 cửa hàng tính đến cuối quý, mở mới 360 cửa hàng. 50% trong tổng số cửa hàng hiện tại đang có EBIT dương với doanh số ổn định khoảng 1,2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng và đạt trung bình khoảng 6-7%.

Theo Tường Như

Cùng chuyên mục
XEM