Một doanh nghiệp vui chơi giải trí báo lãi quý 3 tăng trưởng 242%, đem 21 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu DNP

28/10/2022 11:07 AM | Kinh doanh

Năm 2022, DSN lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 100 tỷ đồng. Sau 9 tháng kinh doanh, công ty đã vượt 116% kế hoạch doanh thu cho cả năm.

CTCP Công viên Nước Đầm Sen (mã CK: DSN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2022. Theo đó, doanh thu thuần của DSN đạt 83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận vỏn vẹn 420 triệu đồng, tương ứng doanh thu năm nay gấp gần 209 lần so với cùng kỳ.

Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp quý 3/2022 của Đầm Sen đạt 62 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh trong khi cùng kỳ năm trước âm 4 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp vui chơi giải trí báo lãi quý 3 tăng trưởng 242%, đem 21 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu DNP - Ảnh 1.

Ngược chiều với đà tăng doanh thu thuần, doanh thu tài chính lại đi lùi, đạt hơn 2 tỷ đồng trong quý 3; tương ứng giảm 90% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của công viên nước Đầm Sen đạt 43 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ năm trước; trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương ứng đạt 43 tỷ đồng.

Theo giải trình, kể từ quý 2/2022, công ty cho biết hoạt động kinh doanh được phục hồi mạnh mẽ do dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, độ bao phủ Vacxin rộng rãi. Nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao dẫn đến lượng khách đến Công viên nước cũng tăng.

Đồng thời, công ty luôn đẩy mạnh biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ, thực hiện các chương trình ca nhạc sôi động,… để thu hút khách hàng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Đầm Sen thu về 212 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp 7,7 lần. Khoản thu từ hoạt động tài chính của DSN còn gần 4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước do không còn ghi nhận lãi từ bán Chứng khoán kinh doanh. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, tăng gấp 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 6.974 đồng.

Năm 2022, DSN lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, công ty đã vượt khoảng 116% kế hoạch doanh thu cho cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của DSN tăng 64% lên 330 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 95% đạt 315 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên mức 237 tỷ đồng chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng dưới 12 tháng đạt gần 209 tỷ đồng. Đặc biệt, danh mục cổ phiếu DSN đạt khoảng 28 tỷ đồng xét theo giá trị hợp lý, phần lớn Đầm Sen phân bổ 21 tỷ đồng vào DNP, OPC là 7 tỷ đồng.

Theo Dương Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM