Mẹ Thiên nhiên, chuyên gia thiết kế vĩ đại, có thể dạy con người tạo ra một thế giới hiệu quả hơn

19/03/2021 11:21 AM | Khoa học

Với hơn 3 tỷ năm tiến hóa, chắc chắn sự sống có cho mình những thiết kế hiệu quả để có thể tồn tại lâu đến vậy.

Thế giới chúng ta đã và đang quen thuộc vẫn chưa được tối ưu hóa ở mức tối đa. Đơn giản nhất, bạn hãy cứ nhìn vào bãi rác mà xem, khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu vật liệu tái chế được nằm trong số đó. Về mặt thiết kế, chúng ta vẫn còn quá nhiều những tạo tác, dù chứng tỏ được sức sáng tạo vô biên, nhưng vẫn chưa tối đa hóa hiệu quả.

Năm 1989, một con tàu đệm từ ở Nhật Bản chạy với vận tốc lớn, có khả năng chuyên chở người từ điểm A tới điểm B một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, phải cần tới một chuyên gia về chim, thiết bị này mới có thể vận hành đúng với tiềm năng vốn có của mình ...

Bằng cách nhái lại tự nhiên, chúng ta có thể tự tạo cho mình một thế giới vận hành hiệu quả hơn.

Kim

Cùng chuyên mục
XEM